Facebook Twitter 

Reglement

NCK Wielrennen 2021   -   Zaterdag 2 oktober 2021

www.nckdronten.nl


Organisatie
• Wielervereniging de IJsselstreek

Op zaterdag 2 oktober 2021 organiseert Wielervereniging de IJsselstreek in samenwerking met de KNWU de nationale Clubkampioenschappen op de weg in Biddinghuizen, gemeente Dronten.

ALGEMEEN

De Nationale Club Kampioenschap (NCK) worden verreden in de vorm van een ploegentijdrit voor clubs. Om aan dit kampioenschap te kunnen deelnemen, dient de ploeg minimaal 1 week voor aanvang van het evenement te hebben ingeschreven.

Door de vereniging aangemelde renners hebben een door de KNWU uitgegeven licentie of, bij bezit van een bij de UCI aangesloten buitenlandse federatie uitgegeven licentie, in het bezit zijn van een basislidmaatschap van de KNWU met daarop de naam van de vereniging. Renners die tijdens het seizoen (na 1 maart) van vereniging hebben gewisseld zijn uitgesloten van deelname.

Buitenlandse renners kunnen meedoen als ze lid zijn van de desbetreffende Nederlandse vereniging en een KNWU licentie hebben.

Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat er met minimaal met een startlicentie deelgenomen kan worden aan het NCK in de juiste categorie indien men geen wielrenlicentie heeft.

Categorieën

Er wordt gereden in 5 verschillende categorieën:
A.         Professional-A en -B, Elite-man, Belofte-man, Amateur-man, Sportklasse-man, Elite-vrouw, Belofte-vrouw, Amateur-vrouw
B.         Junior-man, Nieuweling-man, Junior- vrouw* en Nieuweling-meisje*
C.        Elite-vrouw, Belofte-vrouw, Amateur-vrouw, Junior-vrouw en Nieuweling-meisje
D.        Jeugdrenners, vanaf categorie 5 jongens en categorie 4 meisjes
E.        Bedrijvencompetitie (officieuze wedstrijd)

*          Per vereniging mag er maximaal 1 ploeg per categorie deelnemen. met uitzondering van de B en D categorie. Een vereniging mag in de B categorie 2 teams opstellen als er 1 van de 2 teams een volledig vrouwenteam is bestaande uit Junioren Vrouwen en Nieuweling-meisjes, bij mixed teams is er één team per vereniging toegestaan. Er wordt van de B categorie maar 1 uitslag opgemaakt.

            Een vereniging mag in de D categorie 2 teams opstellen als er 1 van de 2 teams een volledig vrouwenteam is bestaande uit J Jeugdrenners, vanaf categorie 4 meisjes, bij mixed teams is er één team per vereniging toegestaan. Er wordt van de D categorie maar 1 uitslag opgemaakt.

Aantal renners/rensters per ploeg

A-ploegen mogen maximaal uit 6 renners bestaan. B-, C- en D-ploegen uit maximaal 4 renners/rensters. Het minimaal startende aantal renners per ploeg is voor de A-categorie 4 renners en bij de B-, C- en D-ploegen 3 renners/rensters.
Licentiehouders mogen enkel voor de vereniging uitkomen die vermeld staat op hun licentie. Basislidmaatschap van een andere vereniging (KNWU, NTFU of NTB) geeft geen startrecht voor die club ook al rijdt de op de licentie vermelde vereniging niet of is men niet geselecteerd.

Verzet

Voor alle deelnemers geldt dat zij hun maximaal geldende verzet voor de hoogste combinatie in hun klasse mogen rijden. Hieronder volgt het overzicht met de maximale verzetten per licentiecategorie:
A.     Vrij
B.     7,93 m (max. verzet Junioren)
C.      Vrij
D.      6,55 m (max. verzet categorie 7)
Bedrijvencompetitie  Vrij

Volgauto

Iedere deelnemende ploeg is verplicht om door één auto van de betreffende ploeg te worden gevolgd.

Materiaal

De KNWU-reglementen m.b.t. de fiets zijn van toepassing (artikel 1.3.021 en 1.3.023). Het gebruik van aerodynamisch materiaal is toegestaan.

Als gevolg van artikel 20.2.010 mag bij de categorie Jeugd uitsluitend op een traditionele/conventionele fiets en materiaal worden gereden zonder opzetsturen, dichte wielen etc. Een specifieke tijdritfiets is niet toegestaan. Voor alle duidelijkheid wordt in artikel 1.3.018 het wiel omschreven.

Voor Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes geldt dat zij in deze wedstrijd, anders dan normaal, mogen deelnemen met aerodynamisch materiaal gelijk aan de andere renners/rensters uit de B of C categorie.

Communicatieapparatuur

Het gebruik van communicatieapparatuur (oortjes) is toegestaan voor de categorieën A, B en C. Categorie D, jeugd dus NIET

Transponders

Renners/rensters zijn verplicht om hun eigen transponder, die zij bij de KNWU geregistreerd hebben, op de voorgeschreven wijze aan de voorvork van hun (tijdrit)fiets te bevestigen.

Clubkleuren

De vereniging is verplicht te rijden in de officieel geregistreerde clubkleuren. De deelnemende beroepsrenners moeten eveneens rijden in het tricot van hun vereniging. Wel zijn ze vrij om reclame te voeren op de broek en de helm. Snelle pakken zijn toegestaan in uniforme clubkleuren.
Kampioenstricots zijn verboden in ploegentijdritten (artikel 1.3.63 en 1.3.068)
 
Digitaal inschrijven
Inschrijven kan uitsluitend digitaal worden gedaan door de ploegleider of secretaris van de vereniging. Ga naar www.nckdronten.nl  Ploegleiders kunnen hier van hun eigen categorie en vereniging de ploeg inschrijven.
Stap 1: Voor 25 september moeten de teams worden ingeschreven. Namen van de renners moeten ook worden opgegeven maar kunnen later nog aangepast worden. 
Stap 2: De namen van de renners moeten definitief worden aangegeven, uiterlijk op dinsdag 28 september 23:59 uur. Behalve de teamleden kunnen ook nog 2 reserves per team worden aangemeld. Uitsluitend deze reserves kunnen eventueel nog in het team opgenomen worden in geval van uitval van renners kort voor het begin van de wedstrijd. Dit moet gemeld worden bij het afhalen van de rugnummers. Onder geen voorwaarde is het toegestaan om renners te laten starten die niet op de oorspronkelijk ingediende deelnemerslijst staan als deelnemer of als reserve.

Deelname van NTFU en NTB ploegen
Verenigingen die lid zijn bij de NTFU kunnen deelnemen aan het NCK. Zij dienen uiteraard aan het reglement van het NCK te voldoen. 
NTFU en NTB ploegen mogen geen KNWU licentiehouders opstellen als hun vereniging als KNWU ploeg start. In de bedrijvencompetitie is dit wel toegestaan.

Deelname aan bedrijvencompetitie
Bedrijven die interesse hebben in deelname aan de bedrijvencompetitie kunnen informatie vinden op tdsportswear.com/nl/event/nk-tijdrijden/

Deelnemers jeugd 

Een jeugdploeg bestaat uit 4 renners, jongens en/of meisjes uit de volgende categorie
Meisjes categorie 4 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin meisjes de 12 jarige leeftijd bereiken
Meisjes categorie 5 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin meisjes de 13 jarige leeftijd bereiken
Meisjes categorie 6 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin meisjes de 14 jarige leeftijd bereiken
Jongens categorie 5 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin jongens de 12 jarige leeftijd bereiken
Jongens categorie 6 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin jongens de 13 jarige leeftijd bereiken
Jongens categorie 7 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin jongens de 14 jarige leeftijd bereiken

Inschrijfgeld
Categorie: Inschrijfgeld:
A €90,00 per ploeg
B €60,00 per ploeg
C €60,00 per ploeg
D €40,00 per ploeg
Betalingen moeten uiterlijk op 2 oktober binnen zijn. Er kan alleen gestart worden als aan alle financiële verplichtingen voldaan is.
Na inschrijving ontvangt u per e-mail samen met de bevestiging de instructies m.b.t. het betalen. U kunt het totaalbedrag dan overmaken op rekeningnummer NL26RABO0192353594 t.n.v. WV de IJsselstreek, onder vermelding van verenigingsnaam en categorie.

Programma (onder voorbehoud van het aantal deelnemende ploegen)
Categorie: Start eerste ploeg:
D 10.00 uur
B 10.45 uur
C 11.45 uur
Bedrijven 12.30 uur
A 13.46 uur
Huldiging 17.15 uur

Rugnummers
De rugnummers zijn te verkrijgen in de permanence op het terrein van Flevonice, Strandgaperweg 20, 8256 PZ Biddinghuizen. Het afhalen van de rugnummers kan alleen na het overleggen van de licenties van de renners.
Categorie Afhalen vanaf: Afhalen tot:
D 08.30 uur 09.30 uur
B 09.15 uur 10.30 uur
C 10.15 uur 11.30 uur
A 12.15 uur 15.00 uur

Parkeren
Zowel deelnemers als publiek kunnen parkeren op de daarvoor aangegeven locaties.
Het parkeerterrein is vanaf 8.30 uur geopend.

Prijsuitreiking
Er zal een aangepaste huldiging zijn. Alleen de winnende ploegen worden gehuldigd zodat we de 1.5 meter afstand ook op het podium kunnen garanderen.

Overkoepelend klassement
Clubs die in de A, B, C en D categorie starten dingen mee naar de titel voor het algemeen kampioenschap. Het klassement wordt samengesteld door alle tijden op te tellen. De winnende vereniging wordt ook gehuldigd tijdens de offiële huldiging rond 17.45 uur.

Anti doping controle
Info over de anti doping controle zal later worden gepubliceerd i.v.m. de corana maatregelen

Inrijden renners/rensters
Bij het inrijden dienen de renners/rensters zich altijd te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Inrijden daar waar conform de algemeen geldende verkeersregels niet gefietst mag worden is dus niet toegestaan. Overtreding kan door de politie worden bekeurd. Inrijden op het parcours is ten strengste verboden.

Niet aan de start verschijnen
Bij verenigingen die hebben ingeschreven en de inschrijving niet gestand doen, vervalt het inschrijfgeld aan de organisatie.

Nieuws 30-09-2021

Deelnemers

De deelnemende ploegen hebben de selecties rond! De deelnemerslijsten zijn toegevoegd op de website.

 
Nieuws 29-09-2021

Afsluiting N302 Veluwemeerbrug

De N302 Veluwemeerbrug is dicht vanaf de rotonde Ganzenweg-Knardijk (Flevoland) tot afslag Dolfinarium in Harderwijk (Gelderland).

Omleiding
Voor verkeer in beide richtingen tussen Zeewolde ... 
Nieuws 27-09-2021

Starttijden staan online

De inschrijving is gesloten en de starttijden zijn bekend.

Weer een flink aantal inschrijvingen! om 10.00 uur starten de renners van de organiserende vereniging WV de IJsselstreek bij de D...