Facebook Twitter 

Reglement

NCK Wielrennen 2018   -   Zaterdag 29 september 2018

www.nckdronten.nl


Organisatie
• Wielervereniging de IJsselstreek

Op zaterdag 29 september 2018 organiseert Wielervereniging de IJsselstreek  in samenwerking met de KNWU de nationale Clubkampioenschappen op de weg in het Dronten.

Er zal in vier categorieën worden gereden: A, B, C en D.
A. Professional-A en -B, Elite-man, Belofte-man, Amateur-man, Sportklasse-man, Elite-vrouw, Belofte-vrouw, Amateur-vrouw
B. Junior-man, Nieuweling-man (Elite-vrouw*, Belofte-vrouw*, Amateur-vrouw*, Junior- vrouw* en Nieuweling-vrouw*)
C. Elite-vrouw, Belofte-vrouw, Amateur-vrouw, Junior-vrouw en Nieuweling-vrouw
D. Jeugdrenners, vanaf categorie 5 jongens en categorie 4 meisjes (OFFICIEUS NK)

Voor alle categorieën geldt dat er ook met alleen een basislidmaatschap deelgenomen kan worden aan het NCK in de juiste categorie. Buitenlandse renners kunnen meedoen als ze lid zijn van de desbetreffende Nederlandse vereniging en een KNWU licentie hebben. Renners die tijdens het seizoen (na 1 maart) van vereniging hebben gewisseld zijn uitgesloten van deelname.

Categorie: Afstand: Samenstelling:
A 52,0 km Max. 6 renners
B 34,2 km Max. 4 renners
C 34,2 km Max. 4 renners
D 10,2 km Max. 4 renners
Per KNWU vereniging mag er maximaal 1 ploeg per categorie deelnemen. met uitzondering van de B categorie. Een vereniging mag in de B categorie 2 teams opstellen als er 1 van de 2 teams een volledig vrouwenteam is bestaande uit Junioren Vrouwen en Nieuwelinge-meisjes. Er wordt van de B categorie maar 1 uitslag opgemaakt.Bij mixed teams is er één team per vereniging toegestaan.

Op deze manier kan een ‘grote’ vrouwenvereniging dus twee teams opstellen (1 in de C en 1 in de B-categorie) zonder dat dit ten koste gaat van een nieuwelingen/junioren-mannen team.

Verzet

Voor alle deelnemers geldt dat zij hun maximaal geldende verzet voor de hoogste combinatie in hun klasse mogen rijden.  
Hieronder volgt het overzicht met de maximale verzetten per licentiecategorie:

Categorie: Maximale verzet:
A Vrij
B 7,93 m (max. verzet Junioren (Elite/amateurvrouw vrij)
C Vrij
D 6,55 m (max. verzet categorie 7)


Digitaal inschrijven
Inschrijven kan uitsluitend digitaal worden gedaan door de ploegleider of secretaris van de vereniging. Ga naar www.nckdronten.nl  Ploegleiders kunnen hier van hun eigen categorie en vereniging de ploeg inschrijven.
Stap 1: Voor 17 september moeten de teams worden ingeschreven. Namen van de renners moeten ook worden opgegeven maar kunnen later nog aangepast worden. 
Stap 2: De namen van de renners moeten definitief worden aangegeven, uiterlijk op woensdag 26 september 23:59 uur. Behalve de teamleden kunnen ook nog 2 reserves per team worden aangemeld. Uitsluitend deze reserves kunnen eventueel nog in het team opgenomen worden in geval van uitval van renners kort voor het begin van de wedstrijd. Dit moet gemeld worden bij het afhalen van de rugnummers. Onder geen voorwaarde is het toegestaan om renners te laten starten die niet op de oorspronkelijk ingediende deelnemerslijst staan als deelnemer of als reserve.

Deelname van NTFU ploegen
Verenigingen die lid zijn bij de NTFU kunnen deelnemen aan het NCK. Zij dienen uiteraard aan het reglement van het NCK te voldoen. Ploegen kunnen inschrijven door zich te melden bij de organisatie. Bij inschrijving dienen de namen van de renners en het lidmaatschapsnummer te worden vermeld. NTFU verenigingen die vragen hebben kunnen zich melden bij de organisatie via info@nckdronten.nl

Deelname aan bedrijvencompetitie
Bedrijven die interesse hebben in deelname aan de bedrijvencompetitie kunnen informatie vinden op www.tdsports.nl/nck

Deelnemers jeugd (officieus NCK)

Een jeugdploeg bestaat uit 4 renners, jongens en/of meisjes uit de volgende categorie
Meisjes categorie 4 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin meisjes de 12 jarige leeftijd bereiken
Meisjes categorie 5 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin meisjes de 13 jarige leeftijd bereiken
Meisjes categorie 6 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin meisjes de 14 jarige leeftijd bereiken
Jongens categorie 5 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin jongens de 12 jarige leeftijd bereiken
Jongens categorie 6 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin jongens de 13 jarige leeftijd bereiken
Jongens categorie 7 Vanaf 1 jan. tot 31 dec. waarin jongens de 14 jarige leeftijd bereiken

Inschrijfgeld
Categorie: Inschrijfgeld:
A €80,00 per ploeg
B €55,00 per ploeg
C €55,00 per ploeg
D €35,00 per ploeg
Betalingen moeten uiterlijk op 28 september binnen zijn. Er kan alleen gestart worden als aan alle financiële verplichtingen voldaan is.
Na inschrijving ontvangt u per e-mail samen met de bevestiging de instructies m.b.t. het betalen. U kunt het totaal bedrag dan overmaken op rekeningnummer NL26RABO0192353594 t.n.v. WV de IJsselstreek, onder vermelding van verenigingsnaam en categorie.

Programma (onder voorbehoud van het aantal deelnemende ploegen)
Categorie: Start eerste ploeg:
D 10.15 uur
B 10.59 uur
C 13.00 uur
A 14.00 uur
Huldiging 17.30 uur

Rugnummers
De rugnummers zijn te verkrijgen in de permanence op het redeplein bij de Meerpaal, De Rede 80, 8251 EX Dronten. Het afhalen van de rugnummers kan alleen na het overleggen van de licenties van de renners.
Categorie Afhalen vanaf: Afhalen tot:
D 08.30 uur 09.15 uur
B 09.00 uur 10.45 uur
C 11.00 uur 12.30 uur
A 12.00 uur 15.15 uur

Transponders
Voor de tijdmeting zal gebruikt gemaakt worden van transponders (chips). Renners zijn verplicht om hun eigen transponder, die zij bij de KNWU geregistreerd hebben, op de voorgeschreven wijze aan de voorvork van hun tijdritfiets te bevestigen. Het is mogelijk om een transponder te huren bij de inschrijftafel. (€10,00) 

Parkeren
Zowel deelnemers als publiek kunnen parkeren op de daarvoor aangegeven locaties.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking voor de vier categorieën vindt plaats op het podium op het Redeplein. De nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd. De ploegen dienen in de officiële wielerkleding bij de huldiging te verschijnen. (shirt/jack)

Anti doping controle
De anti doping controle vindt plaats in hotel 't Galjoen, De Rede 50-56, 8251 EX Dronten.

Inrijden renners/rensters
Bij het inrijden dienen de renners/rensters zich altijd te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Inrijden daar waar conform de algemeen geldende verkeersregels niet gefietst mag worden is dus niet toegestaan. Overtreding kan door de politie worden bekeurd. Inrijden op het parcours is ten strengste verboden.

Wedstrijdreglement
• De A-ploegen mogen ten hoogste uit 6 renners bestaan, de B-, C- en D-ploegen uit maximaal 4 renners/rensters.
• Het minimaal startende aantal renners per ploeg is voor de A-categorie 4 renners en bij de B-, C- en D-ploegen 3 renners/rensters.
• Bij de B en D categorie is het mogelijk om een tweede ploeg in te schrijven als dit team alleen uit meiden bestaat..
• De deelnemende ploegen moeten 15 minuten voor de start aanwezig zijn. Een ploeg die te laat is kan vertrekken, maar blijft de officiële vertrektijd houden en mag pas starten na officiële goedkeuring van de jury.
• Elkaar voortduwen is verboden. Het bij elkaar aansluiten van renners/rensters van de verschillende deelnemende ploegen mag niet.
• Bij het eventueel passeren moet een afstand van tenminste twee meter (in de breedte) in acht worden genomen. Indien men niet van plan is om te passeren dan moet een afstand van tenminste 25 meter tussen de ploegen gehandhaafd blijven.

Volgauto
Iedere deelnemende ploeg is verplicht om door één auto van de betreffende ploeg te worden gevolgt. Deze volgauto dient echter minimaal 25 meter achter de renners te rijden en in geen geval naast de renners. Het volgnummer en naam van de ploeg moet op de voorruit worden geplaatst. De volgauto dient gedempt groot licht te voeren tijdens de wedstrijd. Het is verboden om uit de auto te hangen. Deze overtreding wordt bestraft met €100,00 boete
Buiten de officiële volgauto is het niet toegestaan om met een andere auto de renners te volgen.

Materiaalverzorging
Vanuit de volgauto is materiaalverzorging toegestaan evenals het onderling verwisselen van rijwiel door deelnemers van eenzelfde vereniging.

Protesten
Protesten moeten (onder aanbieding van 15 euro) binnen een kwartier na aankomst van de laatste ploeg (in elke klasse) schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleider. Niet tijdig ingediende protesten worden niet in behandeling genomen.

Materiaal
De KNWU-reglementen m.b.t. de fiets zijn van toepassing (artikel 1.3.021 en 1.3.023). Het gebruik van aerodynamisch materiaal is toegestaan.
• Enkel het gebruik van rijwielen, uitgerust met wielen van gelijke diameter, (dichte wielen of wielen met een verschillend aantal spaken) zijn toegestaan.
• Fietsen met ossenkop, delta of triatleet sturen vervaardigd uit ronde of platte buis, die op geen enkele wijze gevaar op kunnen opleveren, zijn toegestaan voor tijdritten voor ploegen op de weg.
• Maximale maat tussen het hart bracket en voorzijde stuuropbouw is 75 cm.
• De afstand van 75 cm mag worden vergroot naar 80 cm bij morfologische reden; onder morfologische redenen dient t worden verstaan hetgeen de grootte of lengte van de lichaamsdelen van de renner betreft. (ter plekke dient dispensatie aangevraagd te worden bij het verantwoordelijke jurylid, dit moet gebeuren 30 minuten voor de starttijd van de ploeg)
• In het algemeen blijft voor wegwedstrijden van kracht dat sturen en stangen door hun vorm of constructie geen gevaar mogen opleveren. Zij moeten altijd aan de uiteinden deugdelijk zijn afgestopt.
•Voor renners die een lichaamslengte van 190 cm of langer hebben, mag de horizontale afstand tussen de verticale lijn aan de onderzijde van de bracketlas en het uiteinde van het stuur inclusief alle accessoires worden uitgebreid tot 85 cm. Een renner die om deze redenen een afstand van 85 cm nodig te gebben, dient het college van commissarissen hierover in te lichten op het moment van fietscontrole.
•Slechts één vrijstelling om morfologische reden mag worden verzocht; één van beide of het opzetstuur mag naar voren worden geplaatst of de punt van het zadel mag naar voren worden geplaatst.
•Specifieke tijdritfietsen en/of materiaal zoals omschreven in artikel 1.3.023 is niet toegestaan bij de categorieën Jeugd, Nieuwelingen en Nieuweling-Meisjes. Deze categorieën dienen tijdens deze wedstrijd te rijden op traditioneel/conventioneel materiaal.
Uitsluitend voor de Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes geldt in deze wedstrijd de navolgende uitzondering welke is toegestaan: een opzetstuur zonder rem en/of schakelsysteem, een dicht achterwiel en een specifieke (goedgekeurde en gewaarmerkte) tijdrithelm.
• De wedstrijdcommissarissen hebben de bevoegdheid vast te stellen of een fiets overeenkomstig de toegestane specificaties is uitgevoerd.

Communicatieapparatuur
Het gebruik van communicatieapparatuur (oortjes) is niet toegestaan. Overtreding wordt bestraft met uitsluiting van de complete ploeg.

Clubkleuren
De vereniging is verplicht te rijden in de officieel geregistreerde clubkleuren. De deelnemende beroepsrenners moeten eveneens rijden in het tricot van hun vereniging. Wel zijn ze vrij om reclame te voeren op de broek en de helm. Snelle pakken zijn toegestaan in uniforme clubkleuren.

Niet aan de start verschijnen
Bij verenigingen die hebben ingeschreven en de inschrijving niet gestand doen, vervalt het inschrijfgeld aan de organisatie.

Nieuws 27-09-2017

Rondemissen stellen zich voor

Een wedstrijd als het NCK is natuurlijk niks zonder rondemissen! Aanstaande zaterdag zijn er heel wat bloemen en kussen uit te reiken! Anne Holsappel en Tess Reints stellen zich even voor:

Anne... 
Nieuws 21-09-2017

Starttijden online

De starttijden staan online!

Om 10:15 uur gaan de meiden van Zwc-Dts als eerste ploeg het startpodium af. Ruim 6 uur en meer dan 200 ploegen later zal W.V. De Jonge Renner het podium afrijden v... 
Nieuws 21-09-2017

Contract met KNWU en gemeente Dronten verlengd

Mooi nieuws!
Gisteravond is tijdens de vrijwilligersavond het contract met Dronten en de KNWU getekend voor de komende jaren!
We zijn erg blij en trots dat alle partijen he...