Facebook Twitter 

Corona maatregelen

Het NCK zal worden georganiseerd en plaatsvinden met inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM m.b.t. Covid-19 (corona) en conform het protocol verantwoord sporten van NOCNSF en gerelateerde wielersport specifieke adviezen van de KNWU. De genoemde maatregelen veranderen continu. De organisatie van het NCK 2020 zal zorg dragen voor opvolging en implementatie van veranderingen in maatregelen en de communicatie daaromtrent aan alle betrokkenen bij het NCK.

In onderstaande worden de maatregelen beschreven voor deelnemers incl. begeleiders, de organisatie, medewerkers, verkeersregelaars, hulpverleners en toeschouwers.

De volgende basisregels zijn van kracht, welke ook gelden voor alle deelnemers en betrokkenen bij het NCK, en met hen tevoren via e-mail zullen worden gecommuniceerd vanuit de organisatie:

·       Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;

·       Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sportsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Dit geldt ook voor wielerwedstrijden.

·       Was vaak je handen;

·       Vermijd drukke plekken daar waar mogelijk

Aanwezigheidsgegevens van alle betrokkenen (deelnemers, organisatie, medewerkers KNWU, verkeersregelaars en overige vrijwilligers) zullen worden verzameld en beschikbaar zijn voor eventueel bron- en contactonderzoek. Deze gegevens zullen minimaal 4 weken worden bewaard.

Aan alle deelnemers van de beide wielerwedstrijden van het NCK zal een actuele gezondheidsverklaring m.b.t. corona worden gevraagd. Deze zal tevoren via e-mail aan de deelnemers worden toegezonden en door de deelnemers of via de ploegleiders op de wedstrijddag bij de organisatie worden ingeleverd. Ook deze gegevens zullen door de organisatie minimaal 4 weken worden bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek door de overheid i.v.m. coronabestrijding.

6.2 De permanence (terrein Flevonice)
·       Het terrein van Flevonice is tijdens het NCK 2020 het wedstrijd/organisatie centrum (permanence). Deze is uitsluitend toegankelijk voor leden van de organisatie, vrijwilligers en verkeersregelaars, betrokken medewerkers van Rode Kruis, politie, en KNWU en deelnemers en begeleiders/ploegleiders bij de wedstrijden.
De organisatie, vrijwilligers, deelnemers en ploegleiders komen op het terrein van Flevonice uitsluitend voor de inschrijving van de wedstrijd, voorbereiding, start van de wedstrijd en na afloop van de wedstijd. Ouders/toeschouwers zijn niet welkom op het terrein.

·       Het te gebruiken terrein op Flevonice wordt ingericht conform plattegrond (Bijlage 10). Een deel wordt ingericht met tenten t.b.v. de organisatie (organisatie NCK, KNWU, vrijwilligers) en een ander deel van het terrein wordt ingericht voor parkeren en voorbereiding van deelnemende ploegen. Hierbij zullen de afstanden tussen de tenten en locaties van de ploegen zodanig zijn dat “plaatselijke drukte” zo gering mogelijk zal zijn.

·       Bij de ingang van de tenten op het terrein zal een dispenser met ontsmettingsmiddel worden geplaatst voor gebruik door personen die de tent binnengaan.

·       De locatie en de tenten wordt zo ingericht en van markeringen voorzien om ervoor te zorgen dat officials, vrijwilligers, ploegleiders en sporters de 1.5 m afstand van elkaar kunnen houden;

·       De gebouwen op het terrein van Flevonice zullen niet worden gebruikt door het evenement.

·       De verschillende groepen betrokkenen zullen zoveel mogelijk in verschillende tenten en locaties op het terrein bijeenkomen voorafgaand en na afloop van de beide wedstrijden en tijdens de lunch (de organisatie, inschrijving voor deelnemers (wedstrijdtafel), jury KNWU, politie, Rode Kruis, en vrijwilligers/verkeersregelaars).

·       Op het terrein van Flevonice en bij de finish aan de Strandgaperweg zullen voldoende toiletten worden geplaatst voor gebruik door alle betrokkenen bij het evenement.

·       Voor voldoende hygiënemiddelen (water, zeep, papieren handdoekjes en desinfectiemiddel) bij toiletten zal worden gezorgd door de organisatie.

·       Er zullen vanuit de organisatie geen kleedkamers  ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers.

·       Deelnemers kunnen uitsluitend gebruik maken van een beperkt aantal half open (buiten) douches op het terrein.

 

6.3 Deelnemers
·       Deelnemers en begeleiders/ploegleiders aan de wedstrijden van het NCK worden tevoren via e-mail (eventueel via de betrokken ploegleiders) geïnformeerd over van kracht zijnde corona maatregelen voor, tijdens en na de wedstrijden van het NCK.

·       Alle deelnemers van de wedstrijden dienen op de wedstrijddag een gezondheidsverklaring m.b.t. corona in te leveren (individueel en/of via ploegleiders). De gegevens blijven minimaal 4 weken beschikbaar voor eventueel bron- en contactonderzoek.

·       Het vervoer van deelnemers en begeleiders naar en van het NCK in Biddinghuizen vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.

·       Alle deelnemers aan het NCK zijn via de KNWU tevoren aangemeld voor deelname aan de wedstrijden van het NCK.

·       Gevraagd zal worden het aantal begeleiders in ploegleiders auto’s tijdens de wedstrijden te minimaliseren.

·       Op het terrein van Flevonice zullen per deelnemende een beperkt aantal auto’s (voertuigen) worden toegelaten door de organisatie.

·       Overige deelnemers parkeren in de berm langs de toegangsweg naar Flevonice vanaf de Strandgaperweg.

·       Deelnemers wordt gevraagd ook binnen hun eigen locatie op het NCK terrein op Flevonice de basis corona regels te respecteren.

·       Deelnemers en begeleiders wordt gevraagd waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor fietsen en voor de wedstrijd benodigde materialen mee te nemen (water, zeep, desinfectiemiddelen, papieren handdoekjes);

6.4 Organisatie
·     De 1.5 m regel voor personen ouder dan 18 jaar geldt de gehele dag voor iedereen betrokken bij de organisatie en begeleiding van het evenement, inclusief de jury van de KNWU en Rode Kruis medewerkers, tenzij dit bij de uitvoering van werkzaamheden niet mogelijk is. In dat geval dragen zij een mondkapje.

·     De organisatie zal een corona coördinator aanstellen die op de dag toeziet op het naleven van de coronamaatregelen in en in de directe omgeving van de permanence en beschikbaar is voor corona gerelateerde vragen van deelnemers en medewerkers.

·     De huldiging /podium ceremonie krijgt een bescheiden karakter waarbij de 1.5 m regel in acht zal worden genomen.

·     De organisatie ziet af van het verzorgen ritten met auto’s met gasten/belangstellenden (geen zgn. gasten auto’s).

·     Het Rode Kruis zal medische hulpverlenen aan deelnemers en betrokkenen conform richtlijnen van het Rode Kruis.

·     De juryleden van de KNWU zullen hun werkzaamheden verrichten conform de corona richtlijnen van de KNWU.

·     De inschrijftafel voor deelnemers zal voorzien worden van een transparant scherm ter bescherming van de medewerkers aan de inschrijftafel en deelnemers.

6.5 Toeschouwers
·       Toeschouwers zijn welkom langs het parcours en bij de finish aan de Strandgaperweg in Biddinghuizen, doch niet op het terrein van Flevonice. De algemeen geldende RIVM corona richtlijnen gelden voor alle toeschouwers.

·       Het aantal verwachte toeschouwers op piekmomenten (start/finish) zal niet meer dan 200 bedragen waardoor de inachtneming van de coronaregels goed mogelijk is. Dit aantal ligt beneden het thans geldende maximum aantal van 250 toeschouwers, zodat geen reservering, gezondheidscheck en  placering nodig is.

Nieuws 25-09-2021

EXTRA Teams bij NCK Dronten

EXTRA Teams bij NCK Dronten

Omdat er dit jaar veel minder wedstrijden zijn verreden en de organisatie van het NCK Dronten voldoende ruimte in het programma heeft willen wij de KNWU-Clubs de rui... 
Nieuws 23-08-2021

De inschrijving is geopend

Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor het NCK 2021. 

Via de link op de website kom je terecht op inschrijven.nl

Ondanks de Coronacrisis is het de organisatie gelukt om de... 
Nieuws 06-08-2021

De parcoursen zijn bekend

Vorig jaar zouden we al naar een nieuwe startlocatie en dus een nieuw parcours gaan.
Ten opzichte van de plannen van vorig jaar hebben we een paar kleine aanpassingen gedaan.

onder het kopje...